Islam. Nije dozvoljeno klanjati za nevjernikom.
Punoljetnost. Nije dozvoljeno, u farzu i drugim namazima, da punoljetna osoba klanja za malodobnom, jer je namaz punoljetne osobe jači zbog njegove obaveznosti. 

Muškost. Nije dozvoljeno da muškarac klanja za ženom. Što se tiče grupe žena nije uslov da njihov imam bude muškarac, ali njihovo obavljanje namaza u džematu je mekruh na osnovu onoga što se prenosi od Aiše: "Nema hajra u ženskom džematu osim u džamiji ili na dženazi. "

Nepostojanje uzura (smetnje)
Ako bi uzur imama i muktedije bio isti, dozvoljeno je da jedan klanja za drugim, jer im je stanje identično.
Također je uslov da imam ne muca ili tepa.

Da stanje imama, po pitanju šartova i ruknova, bude bolje ili identično stanju onih koji klanjaju za njim. Nije dozvoljeno da onaj ko zna učiti u Kur'anu klanja za onim koji ne zna učiti obavezni dio učenja, ili nijemim. Niti je ispravno da obučeni klanja za nagim, niti onaj koji klanja obavljajući sve radnje propisano za onim koji ih obavlja naginjući se ( išaretom ), niti onaj koji klanja sjedeći išaretom da klanja za onim što to radi ležeći.

Dozvoljeno je da onaj koji obavlja nafilu klanja za onim što obavlja farz, kao što je dozvoljeno da onaj koji ima abdest klanja za onim što ima tejemum, jer tejemum je čišćenje šerijatski priznato kod nemogućnosti upotrebe vode.

Dozvoljeno je da onaj koji opere noge klanja za onim što je učinio mesh po mestvama ili gipsu, jer je njihovo čišćenje potpuno, za razliku od sahibi uzura čije je čišćenje krnjavo i zato ga gubi izlaskom narnaskog vremena.

Dozvoljeno je da onaj koji stoji klanja za onim što sjedi, jer je Vjerovjesnik (a.s.) u samrtnoj bolesti klanjao ashabima sjedeći. Ebu Bekr je klanjao stojeći iza Poslanika, a ljudi su klanjali prema Ebu Bekrovom namazu.