Prvo: da ta hrana bude toliko sićušan komadić da ga je nemoguće ispljuvati. Ako bi postač progutao nešto slično ovome to mu neće pokvariti post, jer, nije moguće sačuvati se od toga, te zbog toga dobija propis pljuvačke (gutanje pljuvačke ne kvari post). Rekao je Ibn Munzir: ”Učenjaci su svi složni oko ovoga”

Drugo: da bude mnogo komada hrane i da ih postač sa lakoćom može ispljunuti. U ovom slučaju, ako ih proguta namjerno pokvariće post i to je govor većine učenjaka.

Rekao je Ebu Hanife za ovakav slučaj: “Ne kvari se njegov post zato što mora nešto ostati između zuba od onoga što jede, nije moguće da se sačuva od toga, te je to slično onome što prođe sa pljuvačkom.”